FAQ

De meest gestelde vragen

Waarom een specifieke verzekering voor kunstvoorwerpen voor verzamelaars?

Het verzamelen van kunst is een financiële aangelegenheid, maar ook en vooral een affectieve investering: aangezien elk kunstwerk uniek is, is de band van de verzamelaar met het werk zeer hecht.
Voor uw speciale behoefte hebben wij een contract ontworpen ter aanvulling van uw polis « Multirisico’s wonen », om zo de klassieke beperkingen van deze verzekeringspolissen te overstijgen.

In dit contract kunnen wij u soepele en aangepaste waarborgen voorstellen, van uitsluitend Brand tot « Alle Risico’s behalve… », waarbij uw kunstwerken in overeengekomen of in opgegeven waarde kunnen verzekerd worden.

Het is een absolute must uw collectie apart te verzekeren om zo een eventuele wedersamenstelling te financieren en u te helpen de verdwenen voorwerpen te vervangen.

Wat houdt de term «overeengekomen waarde» in?

Dit is een vaste waarde, bepaald in onderlinge overeenkomst tussen uzelf en ons. Elk voorwerp is dus nominaal gedekt, en de waarde ervan kan op regelmatige basis worden herzien zodat het contract aangepast blijft aan de evolutie van de kunstmarkt.

Wat houdt de term « opgegeven waarde » in?

Dit is de waarde die u zelf opgeeft, of die in het geval van een tijdelijke tentoonstelling door de bruikleengever van het werk wordt opgegeven. De ontvanger van de vergoeding zal in geval van schade de werkelijke waarde van het voorwerp of van het beschadigde kunstwerk moeten aantonen.

Hoe de voorwerpen verzekeren die een professional in voorraad heeft?

Of u kunsthandelaar bent, galerijhouder, lijstenmaker, of restaurateur … wij kunnen uw voorraad aan kunstvoorwerpen verzekeren voor een globale opgegeven waarde.

Vanaf welk bedrag kan men een kunstwerk verzekeren?

Er is niet echt sprake van een grens: iedereen die een kunstwerk of een collectie bezit kan vrijblijvend contact met ons opnemen.

Wat dekt een specifieke verzekering voor kunstvoorwerpen?

Al naargelang de aard en de gevoeligheid van de werken stellen wij u volgende waarborgen voor:

«Alle risico’s behalve…», nl. :
Brand - ontploffing, diefstal door en zonder inbraak, waterschade, vandalisme, toevallige schade – met inbegrip van de waardevermindering tengevolge van de schade - «Multirisico’s» of waarborgen “à la carte” :. Uitsluitend brand. Brand + waterschade. Brand + waterschade + diefstal door inbraak. Brand + waterschade + diefstal door en zonder inbraak

Mogelijke uitbreidingen:
. Breuk voor breekbare voorwerpen
. Transport
. Verblijf bij derden (restaurateurs, lijstenmakers, fotografen)
. Juwelen en bont op basis van aankoopbewijs of certificaat, en complementair bij kunstvoorwerpen

Neemt de verzekeringsmaatschappij deel aan het onderzoek na diefstal?

In geval van diefstal werken wij nauw samen met de politie en de bevoegde instanties. Tevens brengen wij gespecialiseerde organisaties als het Art Loss Register – waarvan wij trouwens medestichter zijn - onmiddellijk op de hoogte.

Wat gebeurt er indien een gestolen voorwerp wordt teruggevonden na de schadeloosstelling?

Als een gestolen voorwerp wordt teruggevonden nadat u uw schadeloosstelling reeds heeft ontvangen bieden wij u de mogelijkheid het voorwerp opnieuw te verwerven. U beschikt dan over een termijn van één maand om ons aanbod tot terugname te overwegen.

Kunnen voorwerpen die zich op een tweede verblijfplaats bevinden ook worden gedekt?

Ja, na expertise van het risico en aan aangepaste voorwaarden.

Kan de verzekeraar de klant verplichten tot aankoop van bepaalde alarmsystemen?

Er is geen algemeen geldende regel. De vereiste bescherming is afhankelijk van de gevoeligheid van de kunstwerken en door de kwaliteit van de bestaande preventiemiddelen. Onze kunsthistoricus zal u tijdens zijn bezoek advies geven over de meest geschikte maatregelen.


  • © AXA ART Versicherung AG, 2016